hoàngnguyên

Cứ thế...


                        Tháng tư lại về, tháng tư ơi
Từ thuở hoa lòng, nhặt thơ rơi
Người đi, bỏ lại trường xưa cũ
Để ai chốn đó, những… ngậm ngùi

Paris dẫu đẹp, lòng chẳng vui
Vì trót rơi ai, bên lối đời
Cái thuở tan trường, hẹn nhau ấy
Dẫu có xa rồi, nhớ đâu… thôi…

Cứ thế sân trường, lại rợp nắng
Cứ thế hoa phượng, đỏ mầu môi
Cứ thế kỷ niệm, lại ùa lại
Cứ thế sân trường
 thơ
 lại rơi…


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 11 tháng 6 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Cứ thế..."