System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:46926f7b-cd97-4eca-9833-2e0cefeac4a7
Error Number:3609,State:1,Class:16
Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Tóc nâu

NẮNG. CHIỀU.
 
 Nắng hôn chiều.
Chiều hôn nắng .
Dịu dàng

Từng cánh nhớ nhấp nhô miền sa mạc
Đối mặt thiên nhiên, thấy tình lưu lạc
Vẫn không mòn dấu vết đã in sâu…

Sẽ thế thôi, chút hương vị ngọt ngào
Chút ấm áp từ nơi nào xa lắm
Trôi miệt mài theo bước đời phiêu lãng
Mong giữ chút gì đã gởi gấm hôm xưa…

Lời tự tình từ sợi nắng, giọt mưa
Rơi mềm giữa lòng cát khô, biển gió
Hoang vu lắm bao nỗi niềm bỏ ngõ…
Nhưng ít nhiều, chiều vẫn tỏ trông mong.

Chiều với nắng, thoảng như có, như không
Đổ dài mênh mông xuống triền cát mỏng
Tiếng gió thì thầm…
Lúc thì lồng lộng…
 
Ơi chiều!
Ơi nắng!
Này bóng cát!
Yêu thương…
 
 
 

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 11 tháng 6 năm 2013